Identifikacioni podaci o kompaniji


Naziv, adresa I telefon:

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd
Tel: +381 11 207 22 00
Fax: +381 11 207 22 98

E-Mail contact:  pošalji e-mail
Registrovano kao: Društvo sa ograničenom odgovronošću
Matični broj:

Henkel Srbija d.o.o.
7102160

 PIB:

 Henkel Srbija d.o.o.
100472093